::MH::

LEROY, 17 månader

Beskrivare: Juhanni Lamminen Genomgått MH: JA
Bastabanan 2006-05-14 Godkänt skott: JA


Har även kompletterat med hur Mamma Winna och Pappa Argos reagerade vid sina resp MH:

1a. KONTAKT
1. Hälsning Avvisar kontakt - morrning och eller bitförsök
2. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan
3. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan
4. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. (Lirre+Winna+Argos)
5. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
1.Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka.
2.
Följer med motvilligt. Strävar mot föraren, eller stretar åt annat håll.
3 Följer med hela sträckan, neutral
. (Lirre+Winna+Argos)
4 Följer med villigt. Engagerar sig.
5 Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäll.

1c. KONTAKT
1 Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
2
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. (Argos backade in rumpan mot mig)
3 Accepterar. Är neutral. (Lirre+Winna)
4 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
5 Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1 Leklust
1. Leker ej. (Argos+Winna)
2
Leker ej men visar intresse.
3 Leker - startar långsamt men blir aktiv.
4 Leker aktivt, startar snabbt (Lirre)
5 Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1 Gripande
1 Griper ej. (Argos+Winna)
2 Griper ej, nosar på föremålet.
3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet. (Lirre)
4 Griper direkt med hela munnen.
5 Griper direkt, hugger föremålet

2c. LEK 1 Dragkamp
1 Biter ej. (Argos+Winna)
2 Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
3 Biter - drar emot, släpper, tar om. (Lirre)
4 Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
5 Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT Förföljande (1:a gången)
1 Startar ej.
2 Startar men avbryter (Lirre)
3 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (Argos+Winna)
4 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
5 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande (1:a gången)
1 Nonchalerar bytet/springer ej fram
. (Lirre+Argos)
2 Griper ej nosar på föremålet. (Winna)
3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4 Griper direkt, släpper.
5 Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.3a. JAKT Förföljande (2:a gången)
1 Startar ej. (Argos)
2 Startar men avbryter
3 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (Winna)
4 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. (Lirre)
5 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande (2:a gången)
1
Nonchalerar bytet/springer ej fram. (Argos)
2 Griper ej nosar på föremålet. (Lirre+Winna)
3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4 Griper direkt, släpper.
5 Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.


4. AKTIVITET
1 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
2 Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. (Argos)
3 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. (Lirre)
4 Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. (Winna)
5 Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.


5a. AVST.LEK Intresse
1 Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
2 Kontroll, avbrott förekommer
. (Lirre+Argos)
3 Intresserad, följer figuranten utan avbrott. (Winna)
4 Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
5 Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.


5b. AVST.LEK Hot/agg
1 Inga skall eller morrningar (Lirre+Winna+Argos)
2 Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.
3 Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.
4 Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.
5 Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.


5c. AVST.LEK Nyfikenhet
1 Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. (Winna)
2 Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
3 Går fram till den dolda men talande figuranten.
4 Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
5 Går fram direkt till figuranten utan hjälp
: (Lirre+Argos)


5d. AVST.LEK Leklust
1 Visar inget intresse. (Winna+Argos)
2 Leker ej men visar intresse. (Lirre)
3 Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
4 Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
5 Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.


5e. AVST.LEK Samarbete
1 Visar inget intresse (Lirre+Winna+Argos)
2 Blir aktiv men avbryter.
3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
4 Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.
5 Uppmanar passiva figuranten till fortatt lek.

6a.ÖVERRASKN. Rädsla
1 Stannar, kort stopp.
2 Hukar sig och stannar
3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. (Lirre+Winna)
4 Flyr högst 5 meter. (Argos vände bort blicken med stod kvar)
5 Flyr mer än 5 meter.


6b.ÖVERRASKN:Hot/agg
1 Visar inga hotbeteenden. (Argos)
2 Visar enstaka hotbeteenden. (Winna)
3 Visar flera hotbeteenden under längre tid. (Lirre)
4 Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5 Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.


6c.ÖVERRASKN.Nyfikenhet
1 Går fram när föraren lägger ned överallen/går inte fram.
2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.
3 Går fram till overallen när föraren står bredvid. (Lirre)
4 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fam till overallen utan hjälp. (Argos)
5 Går fram till overallen utan hjälp. (Winna)

6d.ÖVERRASKN: Kvarstående rädsla
1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver. (Lirre+Winna+Argos)
2 Liten båge, el. liten tempoväxling, el. tittar bort vid någon av passagerarna.
3 Båge el. temoväxling vid första passagen. Minskar utslag vid andra passagen.
4 Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
5 Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.


6e.ÖVERRASKN.Kvarstående intresse
1 Inget intresse för overallen. (Lirre+Winna+Argos)
2 Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
3 Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
4 Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
5 Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.Rädsla
1 Stannar. Kort stopp. (Winna)
2 Hukar sig och stannar. (Argos)
3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. (Lirre)
4 Flyr högst 5 meter.
5 Flyr mer än 5 meter.


7b. LJUDKÄNSL.Nyfikenhet
1 Går inte fram. (Winna)
2 Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.
3 Går fram till skramlet när föraren står bredvid
. (Lirre+Argos)
4 Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
5 Går fram till skramlet utan hjälp.


7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver
. (Lirre+Winna+Argos)
2 Liten båge, el liten tempoväxl. el tittar bort vid någon av passagerna.
3 Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
4 Båge el tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
5 Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.


7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
1 Inget intresse för ljudkällan. (Lirre+Winna)
2 Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. (Argos)
3 Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
4 Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand
5 Biter i/leker med skramlet vid två el. fler passager

8a. SPÖKEN Hot/agg
1 Visar inga hotbeteenden.
2 Visar enstaka hotbeteenden (Argos)
3 Visar flera hotbeteenden under längre tid. (Lirre+Winna)
4 Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5 Visar hotbeteenden och flera attacker.


8b. SPÖKEN Kontroll
1 Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.
2 Tittar till mot spökena då och då.
3 Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. (Argos)
4 Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. (Lirre+Winna)
5 Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.


8c. SPÖKEN Rädsla
1 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. (Argos)
2 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
3 U
ppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
4 Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
5 Flyr längre än kopplets längd. (Lirre+Winna) Kommentar:
Mer åt en 4:a, han uppehöll sig mellan mig och publiken, hela tiden kontroll framåt.


8d. SPÖKEN Nyfikenhet
1 Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. (Lirre)
2 Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. (Winna)
3 Går fram till spöket när föraren står bredvid.
4 Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. (Argos)
5 Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN Kontakt
1 Avvisar eller undviker kontaktförsök.
2 Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. (Lirre)
3 Besvarar kontakt när figurant bjuder. (Winna)
4 Tar kontakt själv. Balanserad (Argos)
5 Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2 Leklust
1 Leker ej. (Winna)
2 Leker ej men visar intresse.
3 Leker - startar långsamt men blir aktiv. (Argos)
4
Leker aktivt, startar snabbt. (Lirre)
5 Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2 Gripande
1 Griper ej. (Winna)
2 Griper ej direkt, nosar först på föremålet.
3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet
. (Lirre+Argos)
4 Griper direkt med hela munnen.
5 Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT
1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
. (Lirre+Argos)
2 Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet (Winna).
3 Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
4 Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
5 Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.

Kommentar: Jag tycker Leroy visar fram lite mer känslor än vad Argos gjorde. (lekfullhet, kamp, aggressivitet) Han reagerar också lite kraftigare på skrämsel o hot, och samtidigt har han väldigt fina avreaktioner rakt igenom, precis som Argos. Det var första gången vi ser Leroy bli riktigt arg (på spökena). Han morrar, skäller o formligen tar i med hela kroppen för att skrämma bort dem. Han viker sig inte. Söker inte stöd. Duktig kille!
Ser fram emot att göra en korning på honom om ett par år, när han mognat o blivit vuxen.