::Mentaltestprotokoll::

Barbro Börjesson sammanfattade Argos som en "Hääärlig hund med mkt fin jakt, väldigt modig (modigare än genomsnittet av dagens RR), balanserad och väldigt trevlig".

Bla.a hade Argos "Mycket snabba avreaktioner, relativt nervfast, Något vek (mot måttligt hård) Måttlig dådkraft (mot liten dådkraft) Stor jaktlust. Helt skottfast. Godtagbar/God koncentration (Nyfiken och anpassningsbar). Visade ingen social kamplust, ingen skärpa ej heller någon försvarslust, för dagen.

(Barbro beskrev även Skorpan dagen före Argos och sa efteråt spontant att det skulle vara roligt att se hur deras valpar blir, med dessa "stabila" föräldrar.) Det som inte överensstämde helt mellan Argos o Skorpan kompletterades av den andra hälften.